Công văn hướng dẫn tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020