Kế hoạch phòng chống bệnh sởi và chân tay miệng đợt 1 năm 2019