Phiếu hỗ trợ học sinh ôn tập Tiếng Anh – Khối 4, 5 theo chương trình dạy của đài truyền hình.

Tải phiếu hỗ trợ lớp 4:

TA LỚP 4 – UNIT 12

TA LỚP 4 – UNIT 13

Tải phiếu hỗ trợ lớp 5:

TA LỚP 5 PRACTICE -COVID 19